Avis Legal

1. Dades Identificatives

La societat titular de www.masdelvila.cat és "NORAU 1990, SL" amb CIF: B-55.578.165, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al tom 2700 F-202 I-1 Full T44439 i domicili a la Carretera a Riudoms, s/n 43.391-VINYOLS I ELS ARCS

Correu electrònic de contacte és: info@masdelvila.cat

 

2. Propietat intelectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de "Norau 1990, SL" "corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de "Norau 1990, SL". Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

 

3. Contingut de la web i enllaços

A "Norau 1990 SL, no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

 

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.masdelvila.cat

 

4. Intercanvi o difusió d'informació

Norau 1990 SL, declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

 

5. Actualizació i modificació de la página web

Norau 1990 SL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

A Norau 1990 SL, no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de Norau 1990 SL.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

 

7. Tractament de les dades del usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Norau 1990 SL, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Norau 1990 SL.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

Norau 1990 SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de Norau 1990 SL, podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@masdelvila.cat

 

8. Seguretat en els accesos

L'accés a les pàgines a través de les quals el client de "Mas del Vilà", consulti dades personals, sol · liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

 

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre e-mail de consulta info@masdelvila.cat