CONDICIONS DE COMPRA I D'ÚS D'AQUESTA BOTIGA ONLINE 

1. Titularitat del domini www.masdelvila.cat

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.masdelvila.cat, correspon a "Norau 1990 SL" societat legalment constituïda a Espanya amb CIF B-55578165 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona T-2700 F-202 i-1 Full T44439 amb domicili a la carretera a Riudoms, s/n 43391-VINYOLS i ELS ARCS

Per a qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres al correu electrònic info@masdelvila.cat

 

2. Objecte i ámbit d'aplicació.

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la botiga online de www.masdelvila.cat, així les transaccions comercials que sorgeixin entre www.masdelvila.cat i els usuaris del domini www .masdelvila.cat. Tant la navegació per la botiga en línia com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. www.masdelvila.cat es podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals de contractació i ús, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la botiga amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris, i quedant constància de la data de les modificacions.

 

3. Informació suministrada al website.

www.masdelvila.cat es reserva el dret de modificar l'oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) presentada a www.masdelvila.cat en qualsevol moment. Fem tot els esforços per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís un error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.masdelvila.cat, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. De la mateixa manera, és possible que els continguts del website puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

  

4. Propietat intelectual i industrial.

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de www.masdelvila.cat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de www.masdelvila.cat o dels titulars corresponents.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a www.masdelvila.cat, que permetin l'accés al nostre web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de www.masdelvila.cat és dels seus continguts o serveis.

  

5. Responsabilitatwww.masdelvila.cat

Els productes presentats en el lloc web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de www.masdelvila.cat no pot invocar en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon doncs, als clients de fora d'Espanya el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens sol · licitin.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del nostre lloc web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre web, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a www.todoenrobots.es per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

 

6. Obligacions dels clients i dels usuaris.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir les especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de www.masdelvila.cat, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, www.masdelvila.cat no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat de els mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website www.masdelvila.cat l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol · licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de www.todoenrobots.es, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de www.todoenrobots.es o en general de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per www.masdelvila.cat, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut.

e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquest, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de www.masdelvila.cat, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol · licitat facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser lliurada la comanda sol · licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació www.masdelvila.cat no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol · licitat pel client.

  

7. Privacitat i protecció de dades personals.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com en el RD 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LO 15/1999, www.masdelvila.cat t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de www.masdelvila.cat amb les dades obtingudes en el lloc web. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través d'SMS, email, i correu postal etc., Que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació les dades obtingudes durant la navegació pel website, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.masdelvila.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@masdelvila.cat, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el que es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol · liciti.

www.masdelvilà.cat es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

 

 8. Cookies.

T'informem igualment que per millorar la teva experiència de navegació, gestionar el contingut de la teva cistella, oferir els nostres consells personalitzats, i informar en línia de les nostres ofertes per a clients o socis, la nostra pàgina web utilitza dispositius d'implantació de galetes i emmagatzematge d'IP. La galeta és un fitxer que dipositem en el teu equip, i l'únic objectiu és simplificar la teva navegació en www.masdelvila.cat (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La galeta només pot ser llegida per www.todoenrobots.es i per tu, i pots esborrar si vols, accedint a les opcions del teu navegador. Consulta el menú d'ajuda per a més informació.

 

9. Despeses d'enviament.

Les despeses d'enviament i / o gestió no estan compresos en el preu i et seran mostrats abans de finalitzar la teva compra, en funció de la direcció d'enviament de cada comanda. Els costos d'enviament a Canàries, Ceuta, Melilla i zones no pertanyents a la Unió Duanera Europa no inclouen els costos (aranzels) d'importació, que seran pagats en metàl · lic en destinació pel receptor de la mercaderia ..

 

10. Realització de la Comanda.

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a www.masdelvila.cat, i registrar-se com usuari, emplenant el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la botiga i seguint les instruccions que s'hi indiquen. Després del registre, i per procedir a la compra de productes, hauràs d'afegir el producte que vols adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validant el mateix.

Els preus i ofertes presentats en el lloc web són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia realitzats en www.todoenrobots.es, i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents en altres botigues.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per www.masdelvila.cat constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre www.masdelvila.cat i els seus clients. www.masdelvila.cat  arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, el Servei d'Atenció al Client de www.masdelvila.cat et remetrà per correu electrònic un comprovant de la compra . Si no estàs d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podràs demanar la modificació dels mateixos o l'anul · lació del contracte.

 

11. Disponibilitat dels Productes.

La selecció de productes oferts en www.masdelvila.cat és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el lloc web. Si la mercaderia es troba en estoc, el termini aproximat és de 3 a 5 dies. Si per contra no disposem d'estoc, realitzarem una petició a proveïdor, estimant un termini aproximat de 15 a 20 dies. A aquests cal afegir els terminis de lliurament que puguin tenir els operadors de transport amb els que treballem.

En alguns productes observaràs la menció "Properament". Això indica que el producte encara no ha sortit a la venda i que estem a l'espera de confirmació de dates per part del proveïdor. Generalment són productes que pots reservar a www.masdelvila.cat i fer la teva compra igualment, assegurant així el producte desitjat.

Aquests terminis es computen sobre dies laborables-de dilluns a divendres ja que www.masdelvila.cat no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. Els terminis d'expedició indicats són orientatius. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponibilitat puntual d'un article ens posarem en contacte amb tu per comunicar-t'ho immediatament i donar-te un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir aquest producte, procedir a la seva anul · lació. En qualsevol cas, davant un retard en el lliurament respecte als terminis indicats el client podrà sol · licitar l'anul · lació de la comanda i el corresponent reemborsament, això no donarà dret al client a exigir indemnització.

 

 12. Sistemes i Terminis de Lliurament.

Els productes s'envien a l'adreça de lliurament que ens hagis indicat en la comanda. En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l'expedició tindrà en compte el lliurament prevista més llarga. En casos excepcionals, ens reservarem el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d'un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es realitza sense cap cost addicional.

Habitualment i si no ens indiques el contrari, li envio de la teva compra s'efectuarà a través d'un servei de correu postal i es lliurarà en 3 o 4 dies (de dilluns a divendres).

En cas que et consti que la teva comanda hagi estat enviat i no tinguis notícies del lliurament a 48h, pots contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client al 628893249 o al email info@masdelvila.cat

  

13. Pagament.

www.masdelvila.cat et proposa diversos mitjans de pagament perquè puguis triar aquell que més et convingui o s'adapti millor a les teves necessitats. La factura o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar al website a la secció "El meu compte", "Comandes".

Pagament per Targeta de Crèdit: El comprador es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri en el lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al comprador abans de formalitzar la pròpia compra.

El comprador haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues). La targeta amb la que es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol.

Pagament per Transferència: Pots realitzar una transferència bancària al compte que es t'indicarà en realitzar la teva comanda i després seleccionar aquesta modalidad.Es molt important que en el camp REMITENT o ORDENANT indiquis el següent: Nombre de comanda - El teu nom i cognoms

Tens un termini de 7 dies laborables per a ordenar la transferència després de la realització de la teva comanda. No es considerarà efectiva la comanda fins que confirmem el corresponent ingrés i per tant, els terminis de lliurament comencen a comptar a partir d'aquesta data.

Pagament Contra-reemborsament: Aquesta modalitat pot tenir un suplement que es t'indicarà en el moment de la teva compra sobre el valor del reemborsament. El pagament s'efectuarà al comptat en el moment de lliurament de la comanda, a través de la companyia de transports, en euros i acceptant només imports en metàl · lic, no podent realitzar el pagament amb mitjans.

  

14. Drets de devolució.

Si quan reps la teva compra, observes que no és el que realment esperaves, pots efectuar la devolució de les teves compres. Hauràs contactar prèviament amb el nostre Servei d'Atenció al Client, al telèfon 628893249 o al mail info@masdelvila.cat que et remetrà una autorització de devolució.

El termini màxim per sol · licitar la devolució és de 7 dies hàbils des de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament.

Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

a) Si el producte que has demanat no és el que esperaves o imaginaves: Pots tornar a través del mateix servei de missatgeria que et va lliurar i prèvia autorització per la nostra part a: "Norau 1990 SL" Carretera a Riudoms s / n de Vinyols i els Arcs E-43391 (Tarragona). Et reemborsarem l'import del producte però no les despeses d'enviament abonats en la comanda.

b) Producte defectuós d'origen: Quan recepcionem el producte defectuós t'enviarà un altre. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només et serà facturat el primer enviament, fent-nos càrrec dels ports corresponents a la devolució i nou enviament. Si desitjaràs fer un canvi per un altre article, les despeses de devolució i nova tramesa no seran assumits per www.masdelvila.cat

c) Producte que, per error, no correspon al de la comanda: en aquest cas ens farem càrrec de les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

d) En el cas que sigui un regal: Podrà canviar si el producte no ha estat desprecintat i sempre que estigui en perfectes condicions. Mai es reemborsarà l'import de la compra però sí es podrà efectuar el canvi per un article del mateix import o superior. Les despeses d'enviament, i la diferència de preu si n'hi ha, seran a càrrec de la persona que realitzi el canvi.

  

16. Reembolsament dels imports pagats.

El reemborsament s'efectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra, excepte en el cas d'haver pagat contra reemborsament. En aquest cas es realitzarà la devolució via transferència bancària. En el cas dels pagaments totals o parcials realitzats mitjançant xecs-regal, aquests no poden ser reemborsats ni en efectiu, ni per transferències, ni mitjançant targeta. El reemborsament de les compres realitzades mitjançant xec-regal es realitzarà exclusivament mitjançant un xec-regal del mateix import al pagat amb aquest mitjà de pagament.

www.masdelvila.cat no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris de l'article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems. El preu a tornar és el que originalment figurava en la comanda, excepte les despeses de transport, que només seran retornats en cas que www.masdelvila.cat sigui responsable de la causa de devolució del producte. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, procedirem al reemborsament de l'import en el termini màxim de 30 dies.

  

17. Legislació aplicable.

Les compravendes realitzades a www.masdelvila.cat se sotmeten a la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de REUS (Tarragona) .

Aquestes condicions de compra i ús de la web, corresponen a la edició de data 01/01/2015